Onderhoud woorarken

Voor onderhoud van de opbouw van een woonark geldt hetzelfde als voor een huis op de wal. Je moet je echter realiseren dat een woonark een vrijstaande (vrij drijvende) woning is, waardoor weersomstandigheden meer invloed hebben. Ook het zonlicht dat, zowel rechtstreeks als weerkaatst via het water, op de woonark schijnt zal een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van onder andere de verf- of andersoortige beschermingslagen. Van groot belang is het op de juiste wijze isoleren en ventileren.

Van beton wordt gezegd dat het veel langer dan een gemiddeld mensenleven meegaat. Het is echter belangrijk regelmatig het casco te controleren op gebreken. Het beton kan gebreken vertonen. Zeker in de oudere casco’s kunnen zich zwakke plekken (gaan) bevinden. De kwaliteit van de bak is uiteraard afhankelijk van de bouwer die hem vroeger gestort heeft.

Er kan sprake zijn van grindnesten (opeenhoping van grind), waardoor een zwakke plek en mogelijk lekkage ontstaat. Ook kunnen er scheuren ontstaan met lekkage als gevolg. Vaak zijn dergelijke lekkages in het begin niet goed zichtbaar, maar ontstaan na verloop van tijd vochtplekken. Het is dus belangrijk, zeker bij bakken van tientallen jaren oud, regelmatig van binnen uit de bak te controleren.

Het kan voorkomen dat een bak in de zomer droog is, maar ‘s winters vochtig wordt. De oorzaak daarvan kan zijn dat er minieme scheurtjes zijn, die ‘s zomers dicht blijven door groei van alg. De alg gaat ‘s winters dood, waardoor er vocht doorgelaten kan worden.

Een begrip uit de woningbouw is “Betonrot”.┬á Betonrot komt bij de betonnen casco’s van woonarken niet of nauwelijks voor. Onder normale omstandigheden roest de wapening niet. Het cement in het beton geeft de wapening een beschermingslaag.

Als bij een casco de wapening van het beton zichtbaar is door beschadiging, behoeft dit niet te duiden op betonrot. In dergelijke gevallen dient de blootliggende wapening echter wel behandeld te worden tegen (verdere) corrosie. Bij twijfel is het verstandig om contact met ons op te nemen. Het casco is tenslotte de basis van de gehele drijvende woning.

Het is zeker van belang door ons onderzoek te laten doen als op veel plaatsen het betonijzer (of roeststrepen) zichtbaar is. Waarschijnlijk is dan sprake van een ernstig gebrek, omdat dat kan duiden op een onvoldoende laagdikte van het beton. Als dat slechts enkele centimeters is, kan het onderliggende betonijzer gaan roesten, waardoor brokken beton weggedrukt kunnen worden.

Je kunt zwakke plekken in beton door ons laten repareren. Wij zijn gespecialiseerd en hebben ervaring in het opsporen van dergelijke plekken, waarna we ter plaatse gaten boren en de plekken injecteren met een vulmiddel. Na een dergelijke behandeling is de bak weer van voldoende sterkte en vaak zelfs sterker geworden. Deze reparaties kunnen niet het gehele jaar worden uitgevoerd, omdat de temperatuur niet te laag mag zijn.